نحوه اعلام دعوت به مصاحبه متقاضیان دکتری بدون آزمون سال ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/3/9 | 
قابل توجه واجدین شرایط دکتری بدون آزمون سال ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

*کلیه دعوت شدگان به مصاحبه تخصصی که در سامانه pgrad.aut.ac.ir/۳/applicant  این دانشگاه ثبت نام نموده اند، لازم است جهت اطلاع از زمان دقیق و مکان برگزاری مصاحبه تخصصی و مدارک مورد نیاز به سایت دانشکده مربوطه مراجعه نمایند و یا با اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده تماس بگیرند.

*لازم به ذکر است متقاضیان واجد شرایطی که به مصاحبه دعوت شده اند بایستی تا قبل از زمان تعیین شده از سوی دانشکده به سامانه pgrad.aut.ac.ir/۳/applicant  مراجعه نمایند و وضعیت خود را از " دعوت به مصاحبه" به "شرکت در مصاحبه" تغییر دهند.
 
*برگزاری مصاحبه تخصصی مصاحبه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر الزاماُ بصورت حضوری می باشد.

*تاریخ برگزاری مصاحبه تخصصی در روزهای دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ و سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ می باشد.

*به داوطلبان محترم توصیه میگردد جهت دریافت اطلاعات تکمیلی مکرراً به بخش "اطلاعیه های مدیریت تحصیلات تکمیلی در سایت دانشگاه" و در صورت دعوت به مصاحبه به "سایت دانشکده های مربوطه" مراجعه نمایند.