معرفی اداره

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
اداره استعدادهای درخشان و المپیادها بمنظور شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای درخشان تشکیل شد و نظارت و پیگیری در اجرای بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و اجرای مصوبات شورای ممتاز استعدادهای درخشان دانشگاه از وظایف این اداره می‌باشد. آیین‌نامه‌های تعریف دانشجوی ممتاز؛ تسهیلات رفاهی، آموزشی و پژوهشی؛ تحصیل همزمان در دورشته؛ اخذ ۲۰ واحد اضافی؛ پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری جزو آیین‌نامه‌های مصوب استعدادهای درخشان دانشگاه می‌باشد.