اطلاعیه مهم در خصوص اخذ ۱۰ واحد اضافی دانشجویان ممتاز کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 

دانشجویان ممتاز (ورودی ۹۱ و بعد) می‌توانند تا ۱۰ واحد اضافه بر سقف واحدهای مجاز دوره کارشناسی اخذ نمایند.
دانشجویان دو رشته‌ای و ۲۰ واحد اضافی مجاز به استفاده از این امتیاز نمی‌باشند.