ارتباط با اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 
آقای دکتر حمید نادران طحان
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها
momtazaut.ac.ir


 * رئیس بنیاد ملّی نخبگان استان تهران

 

خانم مهندس سمانه زینالی
کارشناس مسئول آموزشی دانشجویان ممتاز مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (کلیه دانشکده ها)
*مسئول سایت اداره استعدادهای درخشان و المپیادها
۶۴۵۴۲۸۱۴ : شماره تماس
s.zeinaliaut.ac.ir

خانم مهندس کتایون کیاشمشکی
کارشناس آموزشی دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی (کلیه دانشکده ها)
۶۴۵۴۲۸۱۳ : شماره تماس
physics_kiaaut.ac.ir
 

خانم سمیه حسنی
کارشناس امور المپیادها و بنیاد ملّی نخبگان
۶۴۵۴۲۸۸۳: شماره تماس
shasaniaut.ac.ir

  

*روزهای شنبه تا چهارشنبه :
 از ساعت ۷
 الی  ۱۳:۳۰

میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان آموزش کل، طبقه دوم، اتاق ۷ و ۸ ، اداره استعدادهای درخشان و المپیادها
کدپستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱

 
اطلاعیه برقراری ارتباط با کارشناسان اداره استعدادهای درخشان و المپیادها
 با عنایت به تأکیدات مقامات محترم پزشکی و بهداشتی مبنی بر به حداقل رساندن ترددها و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بدینوسیله تقاضا می شود درخواست ضروری خود را از طریق ایمیل به کارشناس مربوطه ارسال فرمایید.