اطلاعیه تعطیلی دانشگاه از روز شنبه ۹۹/۵/۴ لغایت شنبه ۹۹/۵/۱۸

 | تاریخ ارسال: 1399/5/1 | 
*با عنایت به اتمام نیسمال دوم سال تحصیلی جاری و موج دوم شیوع بیماری کرونا در جامعه و ضرورت اقدامات بهداشتی و مراقبتی به اطلاع می رساند اداره استعدادهای درخشان و المپیادها از روز شنبه ۹۹/۵/۴ لغایت شنبه ۹۹/۵/۱۸ تعطیل می باشد.

بدینوسیله تقاضا می شود درخواست ضروری خود را از طریق ایمیل به کارشناس مربوطه ارسال فرمایید.
ایمیل کارشناسان اداره در قسمت تماس با ما قابل مشاهده می باشد.