برگزیدگان اولین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۷۵

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ اولین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۵
۱ رضا کیهانی مهندسی عمران مهندسی عمران ۱