برگزیدگان دومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۷۶

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ دومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۶
۱ سعید عنایت پور علی پرست مهندسی عمران مهندسی عمران ۱