برگزیدگان چهارمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۷۸

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ چهارمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۸
۱ امید امیری مهندسی عمران مهندسی عمران ۳