برگزیدگان پنجمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۷۹

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ پنجمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۹
۱ حمید نادران طحان مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۳