برگزیدگان هفتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۱

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ هفتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۱
۱ مهدی دستفان مهندسی عمران مهندسی عمران ۱
۲ هومن صفایی فیزیک فیزیک ۲