برگزیدگان هشتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۲

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ هشتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۲
۱ مهدی گل پرور روزبهانی مهندسی برق مهندسی برق ۳