برگزیدگان نهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۳

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ نهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۳
۱ حمیده وثوق پور یزدی  مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱
۲ مسعود شیری مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۲
۳ محسن قیصریه های نجف آبادی  مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۳