برگزیدگان دهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۴

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ دهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۴
۱ سجاد لکزیان ریاضی ریاضی ۲