برگزیدگان یازدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۵

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۳-۱ یازدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۵
۱ ابوالفضل اسنقی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱