برگزیدگان رتبه های سیزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۷

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ سیزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۷
۱ محمد رضا  خانی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۲
۲ محمدمهدی کفاشان مهندسی برق مهندسی برق ۳
۳ میلاد جلالی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۴
۴ محمود اعتدادی علی آبادی ریاضی ریاضی ۶
۵ حمیدرضا زنجانی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۷
۶ محمد قمی رستمی مهندسی برق مهندسی برق ۱۰
۷ محمدعلی  تجلی مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۱
۸ امیرحسین جلالی راد مهندسی برق مهندسی برق ۱۴
۹ مریم چینی پرداز مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۶
۱۰ فراز حمزه یی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۲۰