برگزیدگان رتبه های چهاردهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۸

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ چهاردهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۸
۱ محمدعلی  تجلی مهندسی عمران مهندسی عمران ۱
۲ علیرضا مخزنی مهندسی برق مهندسی برق ۳
۳ محمدرضا  خانی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۴
۴ محمد مهدی مجاهدیان مهندسی برق مهندسی برق ۶
۵ محمود اعتدادی علی آبادی ریاضی ریاضی ۶
۶ محسن ملا حاجی آقایی ریاضی ریاضی ۷
۷ هوشنگ قاسمی مهندسی برق مهندسی برق ۸
۸ عبدالرضا پاشاروش مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۹
۹ سید فرشید حسینی خشه حیرانی مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۳
۱۰ مجید ساده دل مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۳
۱۱ حسن خدایی مهر ریاضی ریاضی ۱۴
۱۲ محمد چمنی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۴
۱۳ قدیر جعفری فیزیک فیزیک ۱۶
۱۴ علی فلاح زاده ابرقویی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۹