برگزیدگان رتبه های پانزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۹

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ پانزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۹
۱ محمود اعتدادی علی آبادی ریاضی ریاضی ۲
۲ رسول رضایی فیزیک فیزیک ۷
۳ احسان طاعتی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۷
۴ حسن خدایی مهر ریاضی ریاضی ۱۱
۵ عبدالرضا پاشاروش مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۱
۶ حسین بلاغی اینالو مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۲
۷ مرتضی  آریانی مهندسی برق مهندسی برق ۱۳
۸ علی بیگ رضایی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۳
۹ امین رضا غلامی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۳
۱۰ مهدی اکرمی فیزیک فیزیک ۱۴
۱۱ غلامعلی امینیان مهندسی برق مهندسی برق ۱۴
۱۲ محسن بابازاده مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۵
۱۳ پویا ظفر اسداله پور مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۷
۱۴ مهدی حقی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۱۷
۱۵ نوید شکوهی مهندسی برق مهندسی برق ۲۰