برگزیدگان رتبه های هجدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۹۲

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ هجدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۲
۱ محمدامین دهقانی مهندسی برق مهندسی برق ۲
۲ رضا فرجی نایه مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۲
۳ حسین  رستمی باروجی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۳
۴ حبیب نافعی نیکجه مهندسی عمران مهندسی عمران ۴
۵ علی میرزایی عباس آباد مهندسی عمران مهندسی عمران ۴
۶ فرهاد رهنما مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۴
۷ جواد عبادی فیزیک فیزیک ۵
۸ مهرداد فروتن مهر فیزیک فیزیک ۸
۹ مهدی مهدی مهندسی عمران مهندسی عمران ۹
۱۰ حمیدرضا زعفرانی مهندسی برق مهندسی برق ۱۱
۱۱ حامد  اسلامی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۱
۱۲ حامد  زلفی فیزیک فیزیک ۱۲
۱۳ حمید ایمانی مقدم مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۲
۱۴ اشکان  زند فیزیک فیزیک ۱۵
۱۵ مصطفی هادیان مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۲۰