برگزیدگان رتبه های نوزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۳

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ نوزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۳
۱ حامد  فلاح زاده ابرقویی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱
۲ علی ابراهیمی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱
۳ فرهاد ذاکر حسینی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۲
۴ عباس رضامند مهندسی عمران مهندسی عمران ۴
۵ عباس ابوالفتحی مهندسی برق مهندسی برق ۴
۶ سید کیانوش موسوی چاشمی مهندسی عمران مهندسی عمران ۶
۷ حامد  زلفی فیزیک فیزیک ۷
۸ جاوید ملکی دلارستاقی مهندسی برق مهندسی برق ۷
۹ حمیدرضا ابین مهندسی برق مهندسی برق ۷
۱۰ صالح غلام زاده مهندسی عمران مهندسی عمران ۸
۱۱ مهرداد محمودی امندانی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۸
۱۲ امیر نوحه خوان مهندسی عمران مهندسی عمران ۹
۱۳ علی ارجمند مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۰
۱۴ آرش یادگاری قهدریجانی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۰
۱۵ علی محمد حجتیان فیزیک فیزیک ۱۲
۱۶ مسعود حبیبی داویجانی فیزیک فیزیک ۱۲
۱۷ مژده کربلایی مطلب مهندسی برق مهندسی برق ۱۲
۱۸ مهدیه  مهرابی مهندسی برق مهندسی برق ۱۳
۱۹ محمدجواد واشهری قمصری مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۳
۲۰ مجتبی اسفندیاری مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۵
۲۱ عبدالصمد منتظری شاه توری مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۵
۲۲ سید پوریا مظلومی فیزیک فیزیک ۱۶
۲۳ مصطفی مرادی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۶
۲۴ عرفان عباسی مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۷
۲۵ مصطفی محمدیان مهندسی برق مهندسی برق ۱۸