​جلسه معرفی دوره فرعی اقتصاد(Minor in Economics)

 | تاریخ ارسال: 1399/11/20 | 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید


اقتصاد روشی برای تفکر است و مهمترین دستاوردی که از مطالعه ی اقتصاد حاصل می شود ‌‌”فکر کردن مانند یک اقتصاددان” است، یعنی توانایی تشخیص عناصر اساسی یک مسئله و یافتن راه حل آن به روشی تحلیلی. این روش تفکر و تحلیل اقتصادی را می توان برای تعداد قابل توجهی از مسائل در زمینه های بسیار متنوعی به کار برد.
این دوره در پیشرفت حرفه ای دانشجویان کارشناسی  دررشته خودشان و درک بیشتر آنان از پیشرفت ها و پیچیدگی های دنیای امروز تأثیر بسیاری دارد و به دانشجویان کمک می کند که منطقی، عقلایی و دقیق تر فکر کنند. ازطرفی با توجه به حضور استعدادهای برتر کشوردر دانشگاه صنعتی امیرکبیرو تمایل برخی ازاین دانشجویان به ادامه تحصیل در رشته های اقتصاد،  فایننس و کسب وکار وجود این دوره در راهنمایی درست این طیف بسیار اثرگذار خواهد بوداقتصاد یک علم برای درک پیچیدگی های جامعه ی نوین است و از این دیدگاه امروزه آشنایی با پایه های آن ضروری به نظر می رسد. اقتصاد چگونگی انتخاب افراد با منابع محدود را تحلیل می کند و امکان انتخاب های بهتر را بررسی می نماید، انتخاب هایی در زمینه ی مصرف، کار و تولید در تمام حرفه ها و تمام صنایع.

جلسه معرفی
دوره فرعی اقتصاد
 ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمعه ۲۴ بهمن
ساعت: ۳ عصر
تحت برنامهAdobe Connect  
Link:  https://meetings.aut.ac.ir/econ