برگزیدگان رتبه های بیست و پنجمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1400/4/22 | 
ردیف
نام 
نام خانوادگی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های بیست و پنجمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۹
۱ سینا ترکاشوند ریاضی ۲
۲ پرهام فخر مهندسی صنایع ۲
۳ اسماعیل حافظی زاده ریاضی ۳
۴ ابوالفضل چمن مطلق ریاضی ۳
۵ محمد  اسدزاده مهندسی مکانیک ۴
۶ مهدی  هاشم زاده شورچه       مهندسی عمران ۵
۷ یاسین بیات مهندسی برق ۵
۸ حسین رودبارانی ریاضی ۶
۹ سرور ذاکر الحسینی علوم اقتصادی ۷
۱۰ متین عابدی ریاضی ۸
۱۱ زهرا صائبی منفرد مهندسی صنایع ۸
۱۲ افشین آهنگری آهنگر کلایی مهندسی مکانیک ۸
۱۳ سید محمد مهدی حسینی گهر علوم اقتصادی ۹
۱۴ کیان محوری فیزیک ۹
۱۵ عباس بدیعی مهندسی برق ۹
۱۶ علی مفتخری مختاریان فر ریاضی ۱۱
۱۷ الهه برات وکیلی مهندسی برق ۱۱
۱۸ امیررضا گمرکی مهندسی مکانیک ۱۱
۱۹ علی کاظم نسب حاجی مهندسی صنایع ۱۲
۲۰ میلاد  رئیسی زاده فرد مهندسی کامپیوتر ۱۲
۲۱ سولماز صفرزاده ریاضی ۱۴
۲۲ علی ایزدی مهندسی کامپیوتر ۱۴
۲۳ کامیاب عزیزی مهندسی برق ۱۵
۲۴ مسعود فهمیده علوم اقتصادی ۱۶
۲۵ نگار  ابراهیمی علوم اقتصادی ۱۷
۲۶ ارشیا علیزاده سردهائی مهندسی مکانیک ۱۷
۲۷ سعید تقوایی فرد علوم اقتصادی ۱۸
۲۸ محمد عرفان حمدی مهندسی مکانیک ۱۹