اطلاعیه نام کاربری و رمز عبور و رشته/گرایش پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/8/1 | 

لطفا جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور در پورتال آموزشی و رشته/گرایش پذیرش شده در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۰ کلیک نمایید
برای ورود به پورتال آموزشی روی این لینک کلیک نمایید.

جهت مشاده اطلاعیه اداره تحصیلات تکمیلی کل درخصوص نحوه و تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ کلیک نمایید.

لطفاً صفرهای قبل از عدد کد ملی حتماً در رمز عبور وارد شود.
*پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۰ در صورتی که قصد انصراف دارند، انصراف خود را در اسرع وقت به s.zeinaliaut.ac.ir ارسال نمایند.