پیام تبریک موفقیت دانشجویان در مرحله نهایی المپیاد سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/8/14 | 
دانشجویان عزیز و پر تلاش
هر فردی برای رسیدن به موفقیت های علمی، به دو بال دانش و انگیزه نیاز دارد و همین عامل سبب گردید تا شما دوستداران علم  به درجه درخشش علمی راه یابید. بدینوسیله موفقیت شما را در کسب رتبه های المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰  تبریک می‌گوییم و آرزومند موفقیت های بیشتری در کلیه مراحل زندگیتان را داریم.

اداره استعدادهای درخشان و المپیادها