برگزیدگان رتبه های بیست و ششمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 
ردیف
نام 
نام خانوادگی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
۱ محمد مهدی  قدکساز مهندسی برق ۱
۲ محمد آقا محمدی مهندسی عمران ۱
۳ جواد  قلی زاده مهندسی صنایع ۲
۴ مهدی نورافکن مهندسی عمران ۲
۵ محمدرضا  فراهت علوم اقتصادی ۴
۶ محمدرضا  باقری جزی مهندسی برق ۴
۷ هومن ضیافت دوست عابد مهندسی شیمی ۴
۸ امیرعلی چیذری فیزیک ۶
۹ نادیا  شفایی سلول های بنیادی و مهندسی بافت ۸
۱۰ علی فرسادمهر ریاضی ۹
۱۱ ریحانه  جارچی زاده سلول های بنیادی و مهندسی بافت ۹
۱۲ رسول  خراعی لکی مهندسی برق ۹
۱۳ محمدحسن  رضاییان ابرقویی مهندسی صنایع ۹
۱۴ سینا  ترکاشوند ریاضی ۱۰
۱۵ مهدی  روبراهان سلول های بنیادی و مهندسی بافت ۱۰
۱۶ احمدرضا دهشتی قشلاق مهندسی عمران ۱۰
۱۷ محیا  عزیزی مهندسی مواد و متالورژی ۱۴
۱۸ زینب فقری ریاضی ۱۵
۱۹ مهسا  خدابخش سلول های بنیادی و مهندسی بافت ۱۵
۲۰ فائزه  گرجی مهندسی صنایع ۱۵
۲۱ مصطفی  معصومی مهندسی کامپیوتر ۱۶
۲۲ محمد  خوش نظر مهندسی مکانیک ۱۷
۲۳ علی رضا  غفرانی سلول های بنیادی و مهندسی بافت ۲۱
۲۴ دانیال  موصفر فیزیک ۲۱
۲۵ الهام سادات  گلپایگانی مهندسی عمران ۲۱
۲۶ علی زارع ریاضی ۲۲
۲۷ سیدامیرعلی موسوی شهری مهندسی شیمی ۲۲
۲۸ ماهان  ابراهیمی خوشکار مهندسی مواد و متالورژی ۲۳
۲۹ نیما  غفاروند مهندسی شیمی ۲۶
۳۰ محمدرضا  نمازیان خوئی مهندسی صنایع ۲۸
۳۱ متین  عابدی ریاضی ۲۹
۳۲ مرتضی  ذکائیان مهندسی شیمی ۲۹
۳۳ سارا  مهدوی مهندسی شیمی ۳۲
۳۴ مائده  محسنی مهندسی مکانیک ۳۳
۳۵ فاطمه زهرا  علی نژاد هریکندئی مهندسی کامپیوتر ۳۳
۳۶ حسین  عزیزی مهندسی صنایع ۳۴
۳۷ نیکی پور آذین مهندسی کامپیوتر ۳۷
۳۸ بهراد رضایی مهندسی مکانیک ۴۲
۳۹ مهدی  رحمانی مهندسی کامپیوتر ۴۲