اطلاعیه تعطیلی دانشگاه از روز شنبه ۹۹/۵/۴ لغایت شنبه ۹۹/۵/۱۸
با عنایت به اتمام نیسمال دوم سال تحصیلی جاری و موج دوم شیوع بیماری کرونا در جامعه و ضرورت اقدامات بهداشتی و مراقبتی به اطلاع می رساند اداره استعدادهای درخشان و المپیادها از روز شنبه ۹۹/۵/۴ لغایت شنبه ۹۹/۵/۱۸ تعطیل می باشد.
 | تاریخ ارسال: 1399/5/1 |