اداره استعدادهای درخشان- اساتید مشاور
اساتید مشاور دانشجویان المپیادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
دانشکده نام اساتید مشاور المپیاد پست الکترونیکی شماره تماس
فیزیک و مهندسی هسته ای دکتر مهدی خاکیان قمی khakian aut.ac.ir ۶۴۵۴۵۲۳۵
ریاضی و علوم کامپیوتر دکتر امید نقشینه ارجمند naghshinehaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۶۷۳
مهندسی شیمی دکتر داود ایرانشاهی iranshahiaut.ac.ir ۶۴۵۴۳۱۸۹
مهندسی برق دکتر محسن معزی moezziaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۵۵۷
مهندسی عمران و محیط زیست دکتر پیام طهرانی payam.tehrani aut.ac.ir ۶۴۵۴۳۰۸۰
مهندسی صنایع دکتر پویا حسین پور p.hoseinpouraut.ac.ir ۶۴۵۴۵۳۹۶
مهندسی مکانیک دکتر حامد غفاری راد ghafarirad aut.ac.ir ۶۴۵۴۳۴۲۲
مهندسی مواد و متالورژی دکتر علی فرزادی farzadiaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۹۲۸
مهندسی کامپیوتر دکتر سعیده ممتازی momtaziaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۷۳۷
مهندسی پزشکی دکتر الهه جویبار elaheh.jooybaraut.ac.ir ۶۴۵۴۲۳۸۸

 
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.3278.4030.fa
برگشت به اصل مطلب